Politica de confidentialitate descrie modul in care datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate de catre societatea S.C. Premium Alpha Consulting S.R.L., reprezentant RS Cert – Romanian Certification Systems, (denumita in continuare ”Societatea”).

Societatea are sediul social in 547530 Singeorgiu de Mures, Str. Apei Sarate, Nr. 10, Jud. Mures, Romania. Comunicarea cu reprezentantii acesteia se poate realiza prin posta, prin e-mail la adresa office@rscert.ro sau la numarul de telefon +4 0754 095 650.

Potrivit prevederilor Regulamentului Nr. 679/2016 al Parlamentului European si al Consiliului European privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (denumit in continuare ”Regulamentul Datelor Personale”), Societatea are obligatia de a administra in conditii de siguranta, numai pentru scopurile specificate si pe durata necesara realizarii acelor scopuri, anumite date personale pe care clientii/potentialii clienti („Utilizatorii”) i le furnizeaza.

„Prelucrare” inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea.

Datele personale care pot fi solicitate Utilizatorilor sunt:

 1. a) numele si prenumele,
 2. b) adresa postala si/sau electronica,
 3. c) numarul de telefon,
 4. d) datele bancare necesare efectuarii platii pretului serviciilor oferite de Societate (”Serviciile”).

Prelucrarea datelor cu caracter se realizeaza in urmatoarele scopuri:

Incheierii si executarii contractului de vanzare a Serviciilor/Produselor (potrivit art. 6 lit. b) din Regulamentul Datelor Personale), la solicitarea Utilizatorilor, in situatii precum:

 1. a) informarea acestora asupra diverselor aspecte legate de functionarea site-ului („Site-ul”);
 2. b) inregistrarea, preluarea si confirmarea preluarii comenzii/cererii;
 3. c) emiterea documentelor contabile si fiscale aferente comenzii/cererii;
 4. d) efectuarea platii tarifelor privind comanda/cererea initiata;
 5. e) evaluarea produselor si serviciilor oferite
 6. f) furnizarea de informatii prin intermediul e-mail-ului, SMS-ului si telefonului referitoare la campaniile de marketing, oferte speciale, precum si contactarea in vederea desfasurarii de sondaje de opinie a clientilor.

In cazul in care sunt oferite informatii in numele unui tert, Utilizatorul trebuie sa se asigure ca respectivul tert a primit inainte aceasta politica de confidentialitate. 

Avem rugamintea de a ne ajuta sa actualizam informatiile, comunicandu-ne orice modificare a datelor de contact.

De asemenea, in cazul in care Utilizatorii doresc si isi exprima consimtamantul, datele cu caracter personal ar putea fi folosite in vederea comunicarii de catre Societate de diverse informatii si materiale privind invitatii la diverse evenimente si/sau alte informari de marketing. Exprimarea consimtamantului se poate face prin completarea cererii sau a chestionarului de date, prin posta sau e-mail. „Consimtamantul” inseamna manifestarea de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a Utilizatorului prin care acesta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care il privesc sa fie prelucrate de catre Societate.

Dupa realizarea scopului colectarii, stocarii, utilizarii, astfel cum este mentionat mai sus, datele cu caracter personal vor fi sterse din evidentele Societatii. Totusi, in anumite situatii permise de legislatia aplicabila precum cele mentionate mai jos, datele respective ar putea fi prelucrate in continuare in conditiile legale:

 1. a) indeplinirea de catre Societate a unor obligatii legale (precum pastrarea documentelor contabile si fiscale pentru o durata de 10 ani etc.) (in temeiul art. 6 lit. c) din Regulament);
 2. b) exista consimtamantul Utilizatorilor pentru a primi diverse comunicari din partea Societatii (potrivit art. 6 lit a din Regulament).

Avand in vedere prevederile Regulamentului Datelor Personale, Utilizatorul beneficiaza de urmatoarele drepturi:

 1. a) dreptul de a fi informat cu privire la:

               – datele de identificare si de contact ale Societatii,

               – scopurile prelucrarii datelor sale personale,

               – temeiul juridic al prelucrarii datelor sale personale,

               – destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal,

               – perioada stocarii datelor cu caracter personal sau criteriile stabilirii acestei perioade;

 1. b) dreptul de acces, de rectificare, de stergere a datelor personale.

Utilizatorul are dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal pe care le detine Societatea in legatura cu acesta. In acest scop, Utilizatorul ne poate contacta la adresa de email office@rscert.ro sau la numarul de telefon +4 0754 095 650.

In cazul in care datele detinute in legatura cu un Utilizator nu sunt corecte, acesta are dreptul sa solicite rectificarea respectivelor date. Daca datele pe care le detinem trebuie actualizate sau corectate, Utilizatorul ne poate contacta la adresa de e-mail sau la numarul de telefon, date mentonate mai sus.

Societatea va prelucra si va pastra datele Utilizatorilor numai atat timp cat este necesar scopului in care au fost oferite si pentru orice alte scopuri conexe permise (de exemplu, in legatura cu orice informatie cu care exista motive rezonabile ca va fi necesara apararea, urmarirea sau formularea de pretentii impotriva unei persoane ale carei date personale le-am colectat, a noastra sau a unei terte parti, putem pastra aceste date atat timp cat aceasta pretentie ar putea fi in termenul legal de a fi formulata). Asadar, daca informatia este utilizata in doua scopuri, o vom retine pana la expirarea scopului cu cea mai lunga perioada; dar vom inceta sa o folosim in scopul cu o perioada mai scurta, odata ce aceasta perioada a expirat.

In legatura cu informatiile utilizate in scopuri de asistenta pentru clienti si in scopuri de marketing, este posibil sa pastram informatiile in acest scop pana la cererea de dezabonare/pe perioada desfasurarii colaborarii.

Perioadele noastre de pastrare se bazeaza pe nevoile activitatii noastre, iar informatiile care nu mai sunt necesare sunt ireversibil anonimizate (iar informatiile anonime pot fi pastrate) sau distruse in siguranta.

In anumite circumstante, Utilizatorul are dreptul de a ne solicita sa stergem datele sale cu caracter personal pe care le detinem.

 1. c) dreptul de restrictionare a prelucrarii.

Restrictionam accesul la datele cu caracter personal acelora care au nevoie sa le foloseasca in scopurile relevante. In cazul in care Utilizatorul considera ca nu ar trebui sa-i prelucram datele, avem rugamintea sa ne contacteze pentru o discutie in legatura cu drepturile pe care le are. In anumite circumstante, Utilizatorul are dreptul de a ne cere restrictionarea prelucrarii.

 1. d) dreptul de portabilitate a datelor cu caracter personal (incepand cu data de 25 mai 2018).
 2. e) dreptul de retragere in orice moment a consimtamantului.
 3. f) dreptul de a depune plangere la autoritatea de supraveghere a respectarii datelor cu caracter personal (Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, dataprotection.ro).

Pentru exercitarea oricaruia dintre aceste drepturi, Utilizatorul poate transmite Societatii folosind datele mentionate mai sus o cerere scrisa, datata si semnata, sau un e-mail.